Föreningens medlemmar utgörs av ägare, brukare och förvaltare av länets för närvarande 49 byggnadsminnen. Medlemskap är även öppet för andra personer som har ett intresse för byggnadsvård och byggnadskultur.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019 är 200 kr.

Medlemsskap erhålles genom insättning av 200 kr på föreningens Bankgirokonto 245-4585. Ange namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.