Om Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län

Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län är en ideell förening som bildades den 10 oktober 2003 på Varbergs Fästning efter förslag från dåvarande landshövdingen Karin Starrin. Medlemmarna utgörs av ägare, brukare och förvaltare av länets för närvarande 50 byggnadsminnen. Medlemskap kan även beviljas andra personer som har ett stort intresse för byggnadsvård och byggnadskultur och som bedöms på ett värdefullt sätt kunna bidra till föreningens verksamhet.

skottorp

Skottorps slott. Publicerad med tillstånd av Ingmarie Müller-Uri. Foto: Arne Persson

Länets byggnadsminnen representerar alla kulturhistoriskt värdefulla objekt i ett brett spektrum av arkitektur och nyttjandestruktur. Från slott till koja, gammalt och modernt, privat och offentligt, kyrkor och missionshus och andra element i samhällets infrastruktur

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med länsstyrelsens Kulturmiljöenhet och föreningens syfte är att med inriktning på länets byggnadsminnen och byggnadsvård bland annat

  • stärka samhörighetskänslan bland medlemmarna
  • värna om kulturarv och kulturmiljö
  • verka för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte
  • verka för löpande och goda kontakter med berörda myndigheter.
  • verka som remiss- och förslagsinstans
  • förmedla kontakter med företag och andra organisationer inom intresseområdet


Årsmöte hålls före utgången av maj månad och förläggs normalt till något av länets byggnadsminnen. I samband med årsmötet brukar arrangeras lunch, föredrag, studiebesök eller andra aktiviteter i enlighet med föreningens syfte. Föreningens styrelse består av fem personer enligt nedan som väljs vid årsmötet.

Läs mer om föreningens och brukarnas aktiviteter på sidan "Kalender och Aktuellt"

Adress: Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län
Judy Larsen
Box 2023
429 11  SÄRÖ
Tel 0709-17 16 20


E-post

Styrelseförteckning

Organisationsnr. 802416-5808